Personalised Healthcare Catalyst Magazine # 1


Bibian Mentel:
“In de zorg delen we nog altijd onvoldoende kennis”

Versnellen van de transitie naar gepersonaliseerde zorg

Wie vrij kan denken over de schotten van de eigen omgeving heen, kan bijdragen aan het versnellen van de transitie naar gepersonaliseerde zorg. Met dit magazine stimuleren we het ontwikkelen van een nieuwe kijk op gezondheid en ziekte bij alle belanghebbenden in de gezondheidszorg. We stimuleren combinatoire innovatie.