Meer weten? Meedoen!


Humor en optimisme

Marc de Hond gaf in januari een vraaggesprek aan PHC-magazine. “Kunnen we niet toe naar een zorginfrastructuur waarin je alleen chemo krijgt als dat een grote kans van slagen heeft?” vroeg hij zich toen af. Op 3 juni 2020 is hij overleden. Hij hoopte dat de kanker zou denken: “Eigenlijk is deze jongen heel aardig” en dat hij de geluksvogel zou zijn die het overleeft. Gelukkig had hij van nature een stofje in zijn lijf dat depressieve gedachten wegneemt. Postuum is zijn boek “Licht in de tunnel” verschenen. Marc de Hond trad alle moeilijke momenten met humor en optimisme tegemoet.


Je bent jong en je wilt goede zorg voor morgen

Hoe kunnen we jongeren van 17 tot 35 jaar engageren bij gepersonaliseerde zorg? Over die vraag heeft een groep jonge academici van de BKB Academie zich gebogen. De BKB Academie biedt deze jongeren kennis om de eerste stappen te zetten richting datgene wat ze willen bereiken. Iedere maand is er een academiesessie van twee dagen (een vrijdagavond en de gehele zaterdag), waarbij de rode draad campagnevoeren is. De groep krijgt college van interessante sprekers uit allerlei vakgebieden en gaat vervolgens aan de slag met praktische opdrachten. In juni presenteerden de jongeren een campagnevoorstel ‘Zorg voor morgen’ aan PHC Catalyst. Ze bepleiten een echt en eerlijk verhaal te vertellen. Omdat je nooit íedereen kan interesseren voor PHC is in het campagneplan een drie trapsaanpak opgenomen. Ga jongeren eerst ‘lokken’ met informatie, dan ‘opschudden’ met het belang en vervolgens ‘betrekken’ om in actie te komen. Slim. Dezelfde drie trapsaanpak stellen de jongeren voor in de campagne. Met hele leuke ideeën zoals een documentaire over datadokters, het delen van ‘zorgelijke inzichten’, een podcastserie over brand in de wachtkamer. PHC catalysts Rob Bohte en Paul Iske zijn erg gecharmeerd van de ideeën die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. “Het licht provocatieve en absurdistische in jullie aanpak spreekt ons enorm aan”, zei voorzitter Paul Iske na de presentatie.


Ethische code gebruik kunstmatige intelligentie

Een groep van 24 onafhankelijke experts is in maart 2020 gestart om een “Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence”op te stellen. Zij zijn benoemd door UNESCO directeur general Audrey Azoulay. De groep van experts bespreekt waarden, basisprincipes en aanbevolen beleidsmaatregelen die verankerd zijn in universele ethische waarden en mensenrechten. Bij ontwerp, ontwikkeling en inzet van AI moet rekening gehouden worden met impact op het milieu, duurzame ontwikkeling en het welzijn van toekomstige generaties. In de zomer van 2020 zijn er raadplegingen op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Het is de bedoeling dat in november 2021 een definitieve tekst door UNESCO-staten kan worden goedgekeurd.


Be the change you want to see in the world

Personalised Healthcare Catalyst Magazine is een uitgave van de Personalised Healthcare Catalyst. De missie van deze stichting is om de transformatie naar gepersonaliseerde zorg (PHC) te versnellen. Dit betekent uitgaan van het individu: want “one size does not fit all”. Roche is initiatiefnemer. De alliantie opereert onafhankelijk van Roche. We doen dat met patiëntenorganisaties, artsen, wetenschappers, industrie, research organisaties, verzekeraars, overheidsorganisaties en toezichthouders; aangevuld met specialisten data science, artificial intelligence en bedrijfsmodellen. De deelnemers zijn innovators in healthcare. Door de denkkracht van verschillende disciplines binnen de Alliantie te combineren (combinatorische innovatie) kunnen we tot unieke oplossingen komen. Wil je meedoen met het versnellen van de transitie naar gepersonaliseerde zorg, neem dan contact op met Paul Iske.

PHC Magazine is een uitgave van stichting PHC Catalyst

www.phc-catalyst.org