Personalised Healthcare Catalyst Magazine #4


Interventieradioloog Warner Prevoo:

”De combinatie van wetenschap en wat echt zinnig is voor de patiënt is uitermate belangrijk”

Versnellen van de transitie naar gepersonaliseerde zorg

We zijn al 150 jaar extreem succesvol in gezondheid, zegt Nico van Meeteren. Om succesvol te blijven zijn nu nieuwe transities nodig. Daarom is het bij elkaar brengen van de zorgwereld en datascience betekenisvol. Peter Kapitein is kritisch over de patiëntgerichtheid in de zorg. Hij stelt vast: patiënten moeten de problemen in de zorg hun eigen problemen maken. Veel leesplezier, Paul Iske