Meer weten? Meedoen!


Betere zorg door betere informatie

Ron Roozendaal deelt op zijn persoonlijke blog ideeën en gedachten over ICT en de zorg: “Ik geniet van innovatie en visie, maar de eerste stappen moeten niet te lang op zich laten wachten.” De blogger heeft humor. Het is een aanrader om te lezen. Klik zeker even op de tag “data” waarin Ron nog eens aanhaalt dat je géén eigenaar kan zijn van je medische gegevens, maar er wel zeggenschap over hebt. https://www.ronroozendaal.nl/blog/


Patiëntverhaal van pleitbezorger voor delen van data

Nieuwsgierigheid bracht Steven Keating naar het MIT. Dat heeft als doel een betere wereld creëren door middel van onderwijs, onderzoek en innovatie: “We zijn leuk en eigenzinnig, elite maar niet elitair, inventief en artistiek, geobsedeerd door cijfers en verwelkomen getalenteerde mensen, ongeacht waar ze vandaan komen.” Dezelfde nieuwsgierigheid bracht in 2014 een tumor in zijn hoofd aan het licht. Steven Keating werd een pleitbezorger voor het delen van data. Hij gaf een TEDx Talk en werd ontvangen op het Witte Huis door president Obama. Lees hier zijn verhaal.


Be the change you want to see in the world

Personalised Healthcare Catalyst Magazine is een uitgave van de Personalised Healthcare Catalyst. De missie van deze stichting is om de transformatie naar gepersonaliseerde zorg (PHC) te versnellen. Dit betekent uitgaan van het individu: want “one size does not fit all”. Roche is initiatiefnemer. De alliantie opereert onafhankelijk van Roche. We doen dat met patiëntenorganisaties, artsen, wetenschappers, industrie, research organisaties, verzekeraars, overheidsorganisaties en toezichthouders; aangevuld met specialisten data science, artificial intelligence en bedrijfsmodellen. De deelnemers zijn innovators in healthcare. Door de denkkracht van verschillende disciplines binnen de Alliantie te combineren (combinatorische innovatie) kunnen we tot unieke oplossingen komen. Wil je meedoen met het versnellen van de transitie naar gepersonaliseerde zorg, neem dan contact op met Paul Iske (paul.iske@phc-catalyst.nl).

PHC Magazine is een uitgave van stichting PHC Catalyst

www.phc-catalyst.org